Informasjon fotografering
mandag 09. mai 2016 08:56

På vegne av Randaberg fotball vil jeg takke for at dere møtte på fotograferingen som var i uke 16 og 17.

Bildene som ble tatt skal brukes i Randaberg Fotball sin klubbkatalog for 2016, alle som er blitt fotografert vil få et eksemplar av denne fra klubben uten kostnad.

Ellers vil det være mulig å kjøpe både lagbilder og passfoto om dere ønsker det. Dette vil fungere på samme måte som skolebilder, og det er Fovea (Foto Norden) som organiserer dette. Hver enkelt vil få informasjon fra Fovea når bildene er klare på e-postadressen som er registrert på hver enkelt medlem. Viktig å presisere at det ikke ligger noen forpliktelser om å kjøpe bilder.

https://fovea.no/

  

FFO

klubbkolleksjonen2016-2

grasrot2015